O nas

Dom Wczasów Dziecięcych w Dusznikach -Zdroju (powiat kłodzki) to całoroczna, publiczna placówka oferująca opiekę i wychowanie dzieciom i młodzieży w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania. Placówka zapewnia warunki do realizacji celów dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i zdrowotnych.
REALIZUJEMY PROGRAMY Z ZAKRESU EDUKACJI:
 ekologicznej, regionalnej, turystycznej oraz profilaktyki prozdrowotnej,
 a także organizacji aktywnych form wypoczynku w zależności od predyspozycji,
 wspierania zdolności twórczych dzieci poprzez różne formy zajęć: plastycznych, technicznych, muzycznych, sportowych itp.

PROPONUJEMY:
 całodobową opiekę pedagogiczną oraz opiekę nocną,
 całodzienne wyżywienie wg zasad zdrowego żywienia (4 posiłki dziennie z własnej kuchni),
 zajęcia sportowo-rekreacyjne (tereny górskie),
 zajęcia kulturalno-rozrywkowe,
 gry i zabawy świetlicowe (tenis stołowy, cymbergaj, hokej, gry stolikowe i inne),
 warsztaty plastyczne,
 piesze wycieczki po najbliższej okolicy
 wycieczki autokarowe (Aquapark Kudowa -Zdrój, Twierdza Kłodzka, Kopalnia Złota w Złotym Stoku, Kopania Węgla Kamiennego w Nowej Rudzie, Skansen w Kudowie- Zdroju oraz wiele innych ciekawych miejsc),
 konkursy, quizy, turnieje, dyskoteki,
 ognisko z pieczeniem kiełbasek.

LOKALIZACJA
Nasze położenie sprzyja organizacji różnego rodzaju wycieczek oraz zajęć plenerowych propagujących turystykę pieszą, ekologiczną i dbałość o środowisko naturalne. Nasz mikroklimat bodźcowy, wody mineralne sprzyjają poprawie zdrowia u dzieci oraz ich kondycji psychofizycznej.

Organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Kłodzku , natomiast nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Szczegółowe zasady funkcjonowania placówki zawarte są w Statucie placówki oświatowej.

DWD w Dusznikach –Zdroju posiada łącznie 104 miejsca, w pokojach 2,3,4,5 i 6 osobowe. Wszystkie pokoje zawierają pojedyncze  oraz piętrowe  łóżka, szafeczki nocne, stolik z krzesłami, szafę oraz „kącik czystościowy” z umywalką, ciepłą i zimną wodą. Na każdym piętrze znajdują się łazienki wraz z toaletą.
Ośrodek dysponuje jadalnią, salą dyskotekową, pomieszczeniem do zajęć terapeutycznych oraz integracyjnych, salami telewizyjnym. Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną zapewniającą całodobową opiekę nad wychowankami oraz realizację programu nauczania w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum.