KONTAKT:

Dom Wczasów Dziecięcych
ul. Wojska Polskiego 37
57-340 Duszniki-Zdrój
tel/fax: 74 866 92 93

wczasy@wczasy.alpha.pl