Cennik

Zakwaterowanie dzieci i młodzieży w Domu Wczasów Dziecięcych w Dusznikach – Zdroju

Pobyt (liczba dni)
cena bez wyżywienia
wyżywienie cena z wyżywieniem
w miesiącach:

LUTY, KWIECIEŃ, MAJ, CZERWIEC, LIPIEC, SIERPIEŃ, WRZESIEŃ, PAŹDZIERNIK

 

* – ceny dla grup ze szkół na terenie powiatu Kłodzkiego

1 -3 36 zł 10 zł 46 zł / 40 zł*
4-7 32 zł 10 zł 42 zł / 38 zł*
8 – 12 30 zł 10 zł 40 zł / 36 zł*
powyżej 12 28 zł 10 zł 38 zł / 33 zł*

 

Zakwaterowanie dzieci i młodzieży w Domu Wczasów Dziecięcych w Dusznikach – Zdroju

Pobyt (liczba dni)
cena bez wyżywienia
wyżywienie cena z wyżywieniem
w miesiącach:

STYCZEŃ, MARZEC, LISTOPAD i GRUDZIEŃ

 

* – ceny dla grup ze szkół na terenie powiatu Kłodzkiego

1 -3 26 zł / 24 zł* 10 zł 40 zł / 32 zł*
4-7 22 zł / 20 zł* 10 zł 38 zł / 30 zł*
8 – 12 20 zł / 18 zł* 10 zł 36 zł / 28 zł*
powyżej 12 18 zł / 16 zł* 10 zł 33 zł / 26 zł*

 

Kadra

Osoba funkcyjna
cena bez wyżywienia
wyżywienie
Kierownik grupy bezpłatnie 10 zł
Wychowawcy klas bezpłatnie 10 zł
Dodatkowy nauczyciel 10 zł 10 zł
Kierowca 10 zł 10 zł
Instruktor, opiekun medyczny 20 zł 10 zł
Rodzic sprawujący opiekę 20 zł 10 zł
Pozostałe osoby 40 zł 10 zł