Cennik

DLA GRUP PRZEBYWAJĄCYCH :

 KWIECIEŃ, MAJ, CZERWIEC, LIPIEC, SIERPIEŃ, WRZESIEŃ, PAŹDZIERNIK

                                         POBYT         WYŻYWIENIE

 • od 1 do 3 dni        38,00 zł                13,00 zł               = 51,00 zł
 • od 4 do 7  dni       34,00 zł                13,00 zł               = 47,00 zł  
 • od 8 do 12 dni      32,00 zł                13,00 zł              = 45,00 zł  
 • od 13 i więcej       30,00 zł                13,00 zł              = 43,00 zł

 

STYCZEŃ, LUTY,MARZEC, LISTOPAD, GRUDZIEŃ

       DLA GRUP PRZEBYWAJĄCYCH : 

                                       POBYT          WYŻYWIENIE

 • od 1 do 3 dni       32,00 zł                13,00 zł               = 45,00 zł 
 • od 4 do 7 dni       29,00 zł                13,00 zł               = 42,00 zł
 • od 8 do 12 dni     27,00 zł                13,00 zł               = 40,00 zł
 • od 13 i więcej     24,00 zł                13,00 zł              =  37,00 zł

KOLONIE I ZIMOWISKA

                                        POBYT          WYŻYWIENIE

 • od 1 do 3 dni       38,00 zł                13,00 zł               = 51,00 zł   
 • od 4 do 7 dni       34,00 zł                13,00 zł               = 47,00 zł
 • od 8 do 12 dni    32,00 zł                13,00 zł               = 45,00 zł
 • od 13 i więcej    30,00 zł                13,00 zł              =  43,00 zł

Podczas kolonii i zimowisk od wychowawców i dzieci  naliczany jest podatek 8% Vat


DLA DZIECI I MŁODZIERZY ZE SZKÓŁ I PLACÓWEK PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT KŁODZKI

 KWIECIEŃ, MAJ, CZERWIEC, LIPIEC, SIERPIEŃ, WRZESIEŃ, PAŹDZIERNIK

                                    POBYT          WYŻYWIENIE

 • od 1 do 3 dni       29,00 zł                13,00 zł               = 42,00 zł 
 • od 4 do 7 dni       27,00 zł                13,00 zł               = 40,00 zł
 • od 8 do 12 dni     25,00 zł                13,00 zł               = 38,00 zł
 • od 13 i więcej     23,00 zł                13,00 zł              =  36,00 zł

STYCZEŃ,LUTY, MARZEC, LISTOPAD, GRUDZIEŃ

                                      POBYT          WYŻYWIENIE

 • od 1 do 3 dni       23,00 zł                13,00 zł               = 36,00 zł   
 • od 4 do 7 dni       21,00 zł                13,00 zł               = 34,00 zł
 • od 8 do 12 dni     19,00 zł                13,00 zł               = 32,00 zł
 • od 13 i więcej     17,00 zł                13,00 zł              =  30,00 zł

                                               POBYT          WYŻYWIENIE       

Kierownik grupy                  10,00 zł            13,00 zł = 26,00 zł

Wychowawcy klas                10,00 zł            13,00 zł = 26,00 zł

nauczyciel                              15,00 zł            13,00 zł = 28,00 zł

Kierowca                                15,00 zł            13,00 zł = 28,00 zł

Instruktor, op medyczny    25,00 zł            13,00 zł = 38,00 zł

Rodzic sprawujący op.        25,00 zł            13,00 zł = 38,00 zł

Pozostałe osoby                   40,00 zł            26,00 zł= 66,00+ 8% vat= 71,28